Roel Griffioen

is a researcher and journalist,

and a FWO PhD candidate at Ghent University.

griffioen_roel [at] hotmail.com
http://frontlinie.org
http://trashlinie.wtfBOOK

Roel Griffioen (ed.), De Frontlinie. Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad, De Frontlinie 2017.AUDIO

Podcasts at http://trashlinie.wtf

Hoe de auto met de stad in botsing kwam, TRASHLINIE & Rekto:verso, July 2020.


TEXTS

‘Atelierbeleid in tijden van corona. Zonder huurders geen broedplaatsen en zonder broedplaatsen geen huurders’, Metropolis M, metropolism.com [web only], June 25, 2020.

'[Hans Oldewarris] Liefde voor de Hollandse bouwkunst. Architectuur en toegepaste kunst bij uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960', Book review, Bulletin KNOB 119 (2020) 2, pp. 52-54.

'De kunstruimte als vastgoedinvestering. Waarom projectontwikkelaars zich op culturele nieuwbouw storten', Metropolis M (2020) 1, pp. 32-34.

'Handle with care. Vrije ruimte tussen bestuur van boven en organisatie van onder', in: Marlies van Hak en Theo Tegelaers (ed.), Wat als we over 'Vrije Ruimte' spreken, TAAK 2019.

'From Bouw en Techniek to de 8 en Opbouw. The two Journals of Entrepreneur J. van Creveld', Bulletin KNOB 2019:3.

'Van Bouw en Techniek naar de 8 en Opbouw: De twee tijdschriften van ondernemer J. van Creveld', Bulletin KNOB 2019:3.

'Institutionele gentrificatie', Boekman 119, 2019.

'Public Press+News Network (1971-1972), Seth Siegelaub', De Witte Raaf #194, July-August 2018.

'Meditations on Housing as Commons: A Solution to the Amsterdam Housing Crisis?', The Urban Culture of Commons, http://www.culturecommons.org/, July 2018.

'Filosofie en beeld: De administratieve revolutie', Wijsgerig Perspectief 2018:2.

Retort #18: 'Geezers have got to go', Platform BK, platformbk.nl, December 2017.

WeerWoord #18: 'Ouwe lullen moeten weg', Platform BK, platformbk.nl, November 2017.

Met Abel Heijkamp, 'Tijdelijkheid dreigt om te slaan in permanente onzekerheid', SPanning: Dossier Wonen en Strijd, September 2017.

'Architecture and Multivocality: An Interview with Wendelien van Oldenborgh', Kunstlicht 37:2, 2016, pp. 82-91.

‘Tijdelijk is het nieuwe permanent. Ook op de woningmarkt’, De Correspondent, July 27, 2016.

‘Nederland flexibiliseert. Maar mobiliseert niet’, De Correspondent, June 6, 2016.

‘Flexwerken en freelancen leert ons: stabiliteit was altijd een illusie’, De Correspondent, May 30, 2016.

‘Waarom bedrijven op stagiairs draaien en mensen in de bijstand de straten moeten schoonvegen’, De Correspondent, May 9, 2016.

'Zorgen om de toekomst van de publieke ruimte', Metropolis M, 2016:2, pp. 112-114.

With Jesse van Winden, 'Between Factory and Consultancy. The Excellent Posthistorical University', Open!, August 5, 2015.

With Abel Heijkamp, 'Alles flex: hoe flexibele huurcontracten tot permanente onzekerheid kunnen leiden', De Correspondent, July 20, 2015.

With Abel Heijkamp, 'Te koop: de sociale huurwoningen van Nederland (prijs: meer ongelijkheid)', De Correspondent, June 22, 2015.

'Broedplaatsen vullen niet het vacuüm van gemeentelijke verantwoordelijkheid', in: Rooilijn. Tijdschrift voor wetenschap en beleid in ruimtelijke ordening 47:6, 2014, p. 394.

'Hoe de broedplaats een surrogaat voor echte stedelijke ontwikkeling werd', in: De Correspondent, September 10, 2014.

‘De creatieve klasse als vreemdelingenlegioen’, rekto:verso 60, 2014, februari - maart.

With Maarten Liefooghe, Maarten Van Den Driessche, and Birgit Cleppe, Componenten - modellen - scenario's: contouren voor een museum voor hedendaagse kunst, Ghent: Ghent University, Department of Architecture and urban planning, 2014.

With Jesse van Winden, 'Decademia', in: Jelle van Baardewijk and Ad Verbrugge (ed.), Waartoe is de universiteit op aarde?, Amsterdam: Boom, 2014.

With Jesse van Winden, 'Nonderwijs', in: NRC Handelsblad, May 31, 2014, O&D4.

With Stefaan Vervoort, 'Double Crisis: Architecture and the Good Cause', Open!, 2014.

‘Het laatste restje publieke ruimte. De tragiek van stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West’, Groniek 196, 2013, pp. 311-322.

'The Many Lives of Art Things', Kunstlicht 34:3, 2013, pp. 18-27.

'Een nieuwe Vlaamse school? Het Architectuurboek Vlaanderen Nº10 en de fotografie van de gemeenplaats', deBuren, 2013.

With Jelle van Baardewijk, 'Alles wat vast is, vervluchtigt', Kunstlicht 34:1/2, 2013, pp. 46-55.

'On the margins of the Soviet Union; Elian Somers’s Border Theories / In de kantlijn van de Sovjet-Unie; Elian Somers’ Border Theories', SMBA Newsletter N* 131. 2013.

'Rem Koolhaas: De dood en de wederopstanding van de starchitect', AWM 50, 2013, pp. 74-79.

'Desecrating Roark’s Office; A Rereading of Ayn Rand’s The Fountainhead (1943) as a Parable of the Author Cult in Architecture', Kunstlicht 33:2/3, 2012, pp. 66-73.

'Bulletproof Glass. A Short History of Transparency, Public Space and Surveillance in Amsterdam Nieuw-West', Reconstruction 12:3, 2012.

With Taf Hassam and Kaja Wie van der Pas, Street by Street, Block by Block, Amsterdam: Goleb, 2012.

'De Export Paradox. Interview Wouter Vanstiphout', AWM 48, 2012, pp. 64-69.

With Lisa Goudsmit, 'Şehir Sorun Değil, Çözümdür' (The City is not the Problem, but the Solution), XOXO The Mag, The Holland – Turkey Annex, 2012, pp. 6-11.

With Lisa Goudsmit, ‘Hoe maken we de stad? IABR 5 Making City’, AWM 47, 2012, pp. 68-73.

With Sjoerd Griffioen, 'De nutteloze noodzaak van kunst. Laveren tussen maatschappelijke engagement en de autonomie van het l’art pour l’art', VolZin 18 March 2011, pp. 28-31.

With Sjoerd Griffioen, 'Typisch Nederlands? Over het vechthuwelijk van beeldende kunst en nationale identiteit', VolZin 4 March 2011, pp. 14-17.

With Minke Walda, 'Editorial: Shaping the Archive / Vormen van het archief', Kunstlicht 32:4, 2011, pp. 2-3.

'Fuck the System', Kunstlicht 32:4, 2011, pp. 6-10.

'From Glass to One-Way Glass. Shifting Meanings of Transparency, Openness and Privacy in Architecture', Open 22, 2011, pp. 130-143 (English edition).

'Van glas naar spiegelglas. Verschuivende betekenissen van transparantie, openbaarheid en privacy in de architectuur', Open 22, 2011, pp. 130-143 (Dutch edition).

'Imaging Purity. The rhetoric of the photographic image in Le Corbusier's Vers une Architecture', Kunstlicht 32:3, 2011, pp. 12-23.

‘Het glazen huis. Privacy en openbaarheid in de vroegnaoorlogse stad’, Kunstlicht 32:1/2, 2011, pp. 64-75.


<3


.